NL EN

Verschuiving richting elektronisch betalen zet verder door

« terug

/media/thumbs/cache/ab9b4c48a411711ff275d2d946525d19_2607.jpg

Waar Nederlanders in 2017 nog 41% van hun aankopen met contant geld deden, was dit in 2018 slechts 37%. Maar liefst 63% van de aankopen door Nederlanders werd met de pinpas gedaan. Ook binnen de onderlinge betalingen is deze trend duidelijk zichtbaar.

Hoewel Nederlanders de meeste onderlinge betalingen nog contant doen, is dit aandeel in 2018 gedaald naar 59%, tegenover 67% in 2017. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank.

Aandeel contante betalingen daalt verder

Het aantal contante betalingen door consumenten in winkels, horecagelegenheden, benzinestations, op de markt en bij dienstverleners is tussen 2017 en 2018 afgenomen van 2,74 miljard betalingen naar 2,53 betalingen. De waarde van deze contante betalingen is hiermee gedaald van 35 miljard euro naar 34 miljard euro.

Aandeel pinnen blijft toenemen    

Het aantal pinbetalingen is in deze periode gestegen van 3,84 miljard betalingen (met een waarde van 101 miljard euro) naar 4,28 miljard betalingen (met een waarde van 108 miljard euro). Deze toename is voor een groot deel toe te schrijven aan het feit dat consumenten op steeds meer locaties kleine bedragen betalen met hun pinpas. De stijging van pinnen is dan ook het sterkst bij bedragen tot 5 euro. Bij bedragen boven de 50 euro is er nauwelijks verandering te zien.

Aantal betalingen in miljarden

Onderlinge betalingen

In 2018 hebben Nederlanders bijna 600 miljoen onderlinge betaaltransacties verricht, met een totale waarde van 22 miljard euro. Het grootste gedeelte hiervan bestaat uit betalingen tussen familieleden, vrienden, kennissen en collega’s (500 miljoen transacties). Overige onderlinge betalingen zijn voor school- of sport gerelateerde activiteiten (87 miljoen transacties).

In 2018 hebben Nederlanders in 59% van de onderlinge betalingen contant geld gebruikt en bij 38% op elektronische wijze geld naar elkaar overgemaakt. In vergelijking met 2017 betekent dit een daling van maar liefst 8 procentpunten in het aantal contante onderlinge betalingen. De verschuiving naar elektronische betaalwijzen is hier dus sterker dan bij betalingen aan de kassa. Waarschijnlijk komt dit omdat Nederlanders de mogelijkheden voor onderlinge betalingen op de mobiel steeds meer ontdekken

Jongvolwassen voorop in elektronische betalingen

Voor zowel betalingen aan de kassa als onderlinge betalingen geldt dat jongvolwassenen (19-24 jaar) het minst met contant geld en het meest via elektronische betaalwijzen betaalden. Waar het gaat om het aandeel in het aantal pinbetalingen aan de kassa, is te zien dat de tieners de grootste groei doormaken (+10 procentpunten). Dit komt mogelijk doordat jongeren steeds vaker al op jonge leeftijd een eigen bankrekening hebben. Ook speelt waarschijnlijk mee dat zij hun aankopen in (school)kantines en bij sportverenigingen tegenwoordig steeds vaker (alleen) elektronisch kunnen betalen.

Bij 75-plussers valt op dat het aandeel contactloze betalingen in een jaar tijd bijna is verdubbeld. Waar zij in 2017 nog 9% van de betalingen contactloos deden, was dit aandeel in 2018 al 17%. Het totale aandeel pinbetalingen bij deze leeftijdsgroep is inmiddels 41%.

Bij 55 – 64-jarigen is de toename van elektronisch geld overmaken naar anderen het grootst van alle leeftijdsgroepen, namelijk +12 procentpunten. Zij betaalden in 2018 in 68% van de onderlinge transacties met contant geld en 29% elektronisch.

Aan de kassa betalen consumenten over het algemeen met het door hen gewenste betaalmiddel. In gevallen dat dit niet opgaat (2% van alle betalingen) valt op dat zij vaker contant hebben afgerekend, terwijl ze wilden pinnen (2,3% van de contante betalingen) dan andersom (0,6% van de pinbetalingen). Ouderen blijken vaker te betalen met hun voorkeursbetaalmiddel dan jongeren.

Betalingen per leeftijdsgroepBetalingen per leeftijdsgroep3

Meer informatie?

Wil je meer weten over Cashless betalen aan de kassa of automaat? Neem direct contact met ons op.

17-10-2019
Xafax aanwezig op BiebCloud Congres 2019
lees meer...
16-09-2019
PSD2, wat is dat nou precies?
lees meer...
22-07-2019
Verschuiving richting elektronisch betalen zet verder door
lees meer...
15-05-2019
Nederlanders hebben vertrouwen in contant geld
lees meer...
Ja, ik wil graag de Xafax nieuwsbrief ontvangen Aanmelden