Menu
Contact
Menu Contact
Actueel

Backups zijn een goede verdediging

Backups zijn een goede verdediging

Door de coronacrisis heeft het implementeren van moderne technologieën een vlucht genomen. Steeds meer bedrijven hebben dankzij de coronacrisis het belang ingezien van goede ICT-faciliteiten. Een van de hoofdpunten van de moderne technologieën is de manier waarop bedrijfsgegevens worden opgeslagen en beheerd, oftewel de backup. Op het gebied van backups spreken experts de volgende drie verwachtingen uit:

  • Gegevens verliezen mag niet gebeuren
  • Steeds meer applicaties naar de cloud
  • Recoverware is in opkomst
Gegevens verliezen mag niet gebeuren

Bedrijven zullen zich in 2021 zeker blijven verbeteren op het gebied van digitale ontwikkelingen. Door de coronacrisis moesten veel bedrijven in rap tempo stappen maken in hun digitalisering, omdat iedereen moest gaan thuiswerken. De IT-systemen werden van levensbelang doordat dit de enige manier werd waarmee nog samengewerkt kon worden. Er moest noodgedwongen nagedacht worden over de inrichting van de ICT en of er verbetering doorgevoerd moesten worden. Een van de belangrijkste aandachtspunten zijn en waren de backups. Want hoe moest deze nu ingeregeld worden met de vele thuiswerkers? De traditionele backups bleken niet meer te voldoen en zijn door hun periodieke karakter achterhaald. Want door eenmaal in de 24 uur een backup te maken kunnen er gegevens verloren gaan. In de aankomende jaren mag het verlies van gegevens niet meer voorkomen en is het ook nog eens overbodig. Met moderne backup-oplossingen kunnen er 24/7 bestanden, mails en hele werkplekken hersteld worden.

Steeds meer applicaties naar de cloud

Tijdens de coronacrisis zijn bedrijven noodgedwongen wendbaarder geworden. Bestaande applicaties moesten naar de cloud gebracht worden en nieuwe oplossingen moesten geïmplementeerd worden. Dit alles dankzij de vele medewerkers die verplicht thuis zijn gaan werken. Nu het thuiswerken in nabije toekomst niet zal gaan verdwijnen zullen veel bedrijven hun overgang naar de cloud niet alleen moeten onderhouden, maar ook moeten doorzetten. Hierbij zal data een belangrijke rol spelen. Tijdens de eerste stappen naar de cloud is dit beheer niet bij iedereen even goed gegaan. Sommige hebben zelfs dataverlies geleden bij de overgang van applicaties naar de cloud. Veel organisaties beschikten al over traditionele backups, maar deze bleken niet toereikend. Wanneer wij deze crisis in onze achteruitkijkspiegel zien verdwijnen zullen bedrijven profijt hebben van de stappen die nu richting de cloud zijn gezet.

Recoverware is in opkomst

Het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat de digitale transformatie niet alleen leuk is om te hebben, maar absolute noodzaak is. Kanttekening bij deze digitalisering is dat er steeds meer in de cloud komt te staan wat ook risico’s met zich meebrengt. Bescherming tegen ransomware zou daarom bovenaan de agenda moeten staan bij iedere organisatie.

Tegelijkertijd moeten bedrijven ook accepteren dat hackers altijd een ingangetje kunnen vinden ongeacht hoeveel er geïnvesteerd wordt in security. Daarom is de ultieme beveiliging niet het bouwen van een muur om het netwerk, maar de mogelijkheid om deze snel te kunnen herstellen. Hierdoor wordt de rol van recoverware steeds belangrijker, zodat er snel hersteld kan worden wanneer problemen voor doen.

Backup oplossing van Xafax ICT

Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat technologische innovaties steeds breder geaccepteerd worden. Bedrijven blijken prima in staat te zijn zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en over te kunnen schakelen naar het thuiswerken. Met onze backup-oplossing bieden wij u de mogelijkheid om 24/7 bestanden, mails en zelfs volledige werkplekken te herstellen waardoor dataverlies tot de verleden tijd behoort.