Menu
Contact
Menu Contact
Actueel

Bedrijven in vitale sector kwetsbaar voor mailvervalsers

Maarten Grooff Maarten Grooff
Bedrijven in vitale sector kwetsbaar voor mailvervalsers

Veel bedrijven in de vitale sector hebben een slechte beveiliging op hun e-mail tegen cybercriminelen. De bedrijven die het niet op orde hebben zijn onder andere de kerncentrale in Borssele, Luchtverkeersleiding Nederland en water- en energiebedrijven. Ook Veiligheidsregio’s laten hun steken vallen op het gebied van cyberveiligheid.

Dit blijkt uit een onderzoek van Zembla. Dit heeft de redactie van het tv-programma samen met Internet Cleanup Foundation onderzocht. Door te kijken naar de mailservers van honderd organisaties in de vitale sector is gebleken dat het niet op orde is.

Bij dit onderzoek werd gekeken of de bedrijven voldoen aan de criteria en adviezen van Forum Standaardisatie en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het advies dat zij geven is een implementatie en strikte configuratie van de e-mailveiligheidsstandaarden dmarc, dkim en spf.

Uit het onderzoek is geconcludeerd dat 57 van de 100 bedrijven de aanbevolen veiligheidsstandaarden wel geïmplementeerd en goed geconfigureerd hebben. Bij de andere 43 organisaties ontbrak minstens een van de drie veiligheidsstandaarden.

 

Reactie

Naar aanleiding van dit onderzoek hebben 34 van de 43 bedrijven die de cyberveiligheid niet goed op orde hebben, aangegeven dat zij dit verder aan gaan scherpen.

De kerncentrale in Borssele (EPZ) erkent dat de beveiliging op de mail niet optimaal is, maar zegt dat het desondanks ‘goed weerstand kan bieden tegen cybercriminaliteit en dit permanent te monitoren’. EPZ scherpt de beveiliging van e-mail wel verder aan. Andere bedrijven, zoals die in de luchtvaartsector, kwamen met soortgelijke reacties op de ontdekte kwetsbaarheden.

 

Veiligheidsregio’s

Het meest opvallende is dat veiligheidsregio’s slecht hebben gescoord bij het onderzoek. Dit terwijl vorig jaar twee veiligheidsregio’s, Noord- en Oost-Gelderland, waren getroffen door ransomware-aanvallen.

Van de 25 regio’s hadden 13 hun e-mail onvoldoende tegen phishing beschermd terwijl dit voor hen als overheidsorganisatie verplicht is. Zij hebben hierop gereageerd met ‘Verbetering kost tijd’. De veiligheidsregio’s zeggen dat zij te maken hebben met een ‘complex ICT-landschap’ nadat de systemen van de organisaties zijn samengevoegd.

 

Heeft uw bedrijf ook onvoldoende maatregelen tegen emailvervalsers? Neem dan contact met ons op en wij helpen u hier graag mee verder.

 

Bron: Computable