Menu
Contact
Menu Contact
Xafax Case Study

Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Homepage Ga terug Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Onderdeel van de sociale en culturele infrastructuur

De Bibliotheek is onderdeel van de sociale en culturele infrastructuur en zorgt ervoor dat mensen van alle leeftijden en achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Zij krijgen bij ons de kans zichzelf te verrijken en zo hun kwaliteit van leven te verbeteren. De manier waarop mensen zich ontwikkelen verandert. Daarop spelen we in met onze dienstverlening. Naast de collectie biedt de Bibliotheek Zuid-Kennemerland programma’s op het gebied van taal en digitale vaardigheden. We fungeren als een platform voor het delen van kennis waar allerlei inspirerende activiteiten plaatsvinden. Of je nu je eerste woorden Nederlands leert, begint met lezen voor de lijst, kinderen wilt voorlezen, verhalen van vroeger wilt delen met leeftijdsgenoten, nepnieuws van feiten wilt leren onderscheiden of digitaal vaardiger wilt worden: de Bibliotheek maakt je rijker!

De marktuitvraag

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkt op het gebied van ICT samen met Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer. Door Stichting ICT Beheer is de markt benaderd. Wij hebben breder gekeken dan Xafax. We waren tevreden met de bestaande relatie met Xafax, maar er zijn meer aanbieders, ook buiten de bibliotheekwereld. Wij hebben een pakket van wensen voor en eisen aan de oplossing van de problemen, de implementatie van die oplossing en de service tijdens het beheer ervan opgesteld. Naast gebruiksgemak, stabiliteit, compliance en lage kosten, wilden we vooral flexibiliteit. De oplossing moest kunnen groeien en krimpen met de ontwikkelingen bij ons. Wij hebben ook vragen gesteld aan de markt over inventiviteit en oplossingsgerichtheid. Een aantal marktpartijen heeft gereageerd op de uitvraag en heeft een offerte ingediend. Vooraf hadden wij uitsluitings- en selectiecriteria opgesteld, dus de uiteindelijke keuze voor Xafax was min of meer een resultante van het proces en de vooraf opgestelde procedure. Dat klinkt natuurlijk heel procedureel, en feitelijk was dat ook zo. Wij wilden iedere aanbieder serieus nemen, een gelijk speelveld creëren en uiteindelijk kiezen voor de beste oplossing voor onze organisatie en onze bezoekers. De goede relatie die wij in de jaren daarvoor met Xafax hadden opgebouwd, speelde geen rol in de selectieprocedure. Toch zijn wij heel blij dat we de samenwerking kunnen voortzetten in een nieuwe setting.

De implementatie

Wij hebben besloten om te starten met een pilot in Haarlem-Centrum, onze grootste vestiging. De uitrol kon plaatsvinden zonder verstoring van de dienstverlening. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we in het begin wat problemen hadden, problemen die ons toch noopten om de publiekswerkplekken tijdelijk buiten werking te stellen. Xafax zat er bovenop, beet zich vast in het probleem en heeft het uiteindelijk verholpen. Wij kregen hier een goed gevoel bij, problemen zijn niet te voorkomen, maar belangrijk is hoe je daarmee omgaat. Wij hadden hierna voldoende vertrouwen in een verdere uitrol, eerst in de overige vestigingen van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en daarna in de Bibliotheek Haarlemmermeer. Die verliep bijna geruisloos.