Menu
Contact
Menu Contact
Tips

Cybersecurity voor kleine bedrijven: tips voor effectieve bescherming met beperkte middelen

Valentijn van Ramshorst Valentijn van Ramshorst

Het belang van cybersecurity in het bedrijfsleven is vandaag de dag moeilijk te overschatten. Kleine bedrijven hebben echter vaak niet de financiële middelen om vergaande cyberveiligheidsmaatregelen te treffen. Of zij denken met een (gratis) virusscanner wel voldoende beschermd te zijn.

Dat laatste is uiteraard niet het geval. Gelukkig is het mogelijk om ook met beperkte middelen doeltreffende maatregelen te nemen die de digitale veiligheid van jouw bedrijf verbeteren en gevoelige informatie beschermen.

Wij geven je enkele praktische tips om de cybersecurity van jouw bedrijf te versterken, zonder je budget te overschrijden:

1. Bewustwording en Training: Investeer in cybersecurity-bewustwording en training voor al je medewerkers. Educatie is een krachtig hulpmiddel in de strijd tegen cyberdreigingen. Leer je team hoe ze phishing-e-mails herkennen, de juiste wachtwoorden gebruiken en gevoelige informatie veilig delen.

2. Sterke Wachtwoorden: Implementeer een strikt beleid voor wachtwoordgebruik. Moedig medewerkers aan om unieke, complexe wachtwoorden te gebruiken en regelmatig te wijzigen. Het gebruik van wachtwoordbeheertools kan dit proces vereenvoudigen en versterken.

3. Beveilig Wi-Fi Netwerken: Zorg ervoor dat je Wi-Fi-netwerk goed is beveiligd met een sterk wachtwoord. Overweeg ook het opzetten van een apart gastnetwerk voor bezoekers en apparaten die geen directe toegang tot interne bedrijfsbronnen nodig hebben.

4. Regelmatige Updates: Zorg ervoor dat alle software, inclusief besturingssystemen, applicaties en antivirusprogramma's, regelmatig worden bijgewerkt. Cybercriminelen maken vaak gebruik van bekende zwakke plekken in verouderde software.

5.Gegevensback-ups: Regelmatige back-ups van bedrijfsgegevens zijn van onschatbare waarde bij het omgaan met ransomware-aanvallen en gegevensverlies. Bewaar back-ups op externe schijven of in de cloud en test regelmatig het herstelproces.

6. Toegangsbeheer: Beperk de toegang tot gevoelige gegevens en systemen tot alleen die medewerkers die het nodig hebben voor hun taken. Gebruik het principe van 'minimale rechten' om het risico van ongeoorloofde toegang te verminderen.

7. Tweefactorauthenticatie (2FA): Implementeer 2FA waar mogelijk. Deze extra beveiligingslaag vereist naast een wachtwoord nog een andere vorm van authenticatie, zoals een sms-code of een biometrische scan. Deze tip is vaak niet geliefd bij medewerkers, maar het werkt wel erg goed!

8. Cybersecurity Partnerships: Overweeg om samen te werken met een externe cybersecurity-partner zoals Xafax. Onze experts helpen je bij het identificeren van kwetsbaarheden en het opzetten van gepaste beveiligingsmaatregelen tegen toegankelijke prijzen.

9. Beleidsontwikkeling: Stel een duidelijk cybersecurity-beleid op dat de richtlijnen en verwachtingen van het bedrijf met betrekking tot digitale veiligheid uiteenzet. Dit beleid moet regelmatig worden herzien en gecommuniceerd naar alle medewerkers.

10. Incidentresponsplan: Ontwikkel een ‘incidentresponsplan’ voor het geval je toch te maken krijgt met een beveiligingsincident. Snel en doeltreffend handelen kan de impact van een aanval minimaliseren.

Als kleine organisatie dien je te waken voor onderschatting van het belang van cybersecurity. Door proactieve maatregelen te nemen en bewustzijn te creëren binnen je bedrijf, kun je de digitale veiligheid verbeteren en de vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens waarborgen. Onthoud dat investeren in cybersecurity uiteindelijk een investering in de toekomst van je bedrijf is!

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de cybersecuritymogelijkheden voor jouw organisatie of een indicatie van de (eventuele) kosten? Neem direct contact op!