Menu
Contact
Menu Contact
Actueel

Google toch wel veilig te gebruiken door het onderwijs

Google toch wel veilig te gebruiken door het onderwijs

Het onderwijs in Nederland kan toch wel gebruik blijven maken van de Google-diensten waar wij eerder melding maakten dat het onderwijs zou moeten stoppen met de Google-diensten vanuit privacyoverwegingen.

Dat het onderwijs toch wel gebruik van Google kan blijven maken komt doordat er concrete toezeggingen door Google zijn gedaan. De tekortkomingen die eerder door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn geconstateerd worden weggenomen.

Vertrouwen in Google

Surf, inkoopclub Sivon en SLM Rijk hebben hier een overeenkomst met Google voor afgesloten. De zoekmachinegigant gaat verschillende technische en organisatorische maatregelen nemen om aan de AVG-wetgeving te voldoen.

Google denkt zelf de hoge risico’s op tijd te kunnen verminderen. Daarnaast is er besproken dat op 21 juli a.s. bekend wordt gemaakt hoe deze afspraken vormgegeven worden. Ook andere Google-diensten die veel in het onderwijs gebruikt worden, zoals het Google Cloud Platform en Chrome OS, zullen in toekomstige overleggen tussen Google, Surf en Sivon doorgelicht worden. 

Brief aan de Tweede Kamer

Dit alles blijkt uit een brief van minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) aan de Tweede Kamer. Surf en Sivon hebben vertrouwen in de toezeggingen die door Google zijn gedaan. Er wordt nog beoordeeld wat de effecten op de privacy zijn bij het gebruik van de populaire Chromebooks. De uitkomsten hiervan worden met Google besproken, wat eerder ook met de Google-diensten is gedaan. 

De vernieuwde overeenkomst heeft voor het onderwijs gevolgen. Er zullen nieuwe contracten afgesloten moeten worden. Daarnaast zullen er ook technische instellingen aangepast moeten worden om de Google-diensten veilig te kunnen gebruiken.